ODINSMARKED 2019
lørdag den 14. september fra kl. 10.00 - 16.00

Se DanmarkC TV fra Odinsmarked 2018 på Youtube

Odinsmarked holder i 2019 10-års jubilæum
Vi arbejder derfor med mange nye tiltag

Programmet fra 2019


Kl. 10:00: Odinsmarked åbner

-Gratismarked
"Det Gyldne G - for Gratis Guld"

-Pandekagemanden: kommer i løbet af dagen

Kl. 16:00: Odinsmarked siger tak for i dag

Vi arbejder videre med mere eller mere visionære tanker som

-Refleksmarked


-Underholdning

Har du ideer er du velkommen til at skrive til "Odinsbestyrelsen" på odinsmarked@gmail.com
Programmet er fleksibelt og vil løbende blive tilpasset op til Odinsmarked

Ideen bag Odinsmarked

Ideen bag Odinsmarked er: gennem bl.a. en årlig markedsdag at styrke fællesskabet blandt beboerne på Odinsvej og parceller i umiddelbar beliggenhed op til med evt. senere gradvis udvidelse af det geografiske område.

Formålet med Odinsmarked

Formålet med Odinsmarked er at:

- give en anledning til at finde gode brugbare ting og sager - som man selv er færdig med at bruge - frem i lyset, så det kan blive til glæde og gavn i evt. ny anvendelse i andres hænder.

- fremme et øget socialt samvær/sammenhold på vejen

- invitere venner til den årlige markedsdag

- udveksle erfaring og blive klogere på vore boliger og haver gennem ideudveksling og rådgivning

- sociale arrangementer.

- beskrive vejens historie

- øget tryghed og sikkerhed evt. via nabohjælp